A Prücsök Otthon Családi Bölcsődék

Mindkét családi bölcsődénk egész napos gondozást, nevelést nyújt a dolgozó szülők gyermekeinek, elsősorban 1-5 éves kor között, de akár nagyobb testvérek számára is, az igényeknek megfelelően.

Korosztály szerinti szétválasztás van a 2 bölcsődében, képzett óvópedagógus vezetése alatt 5 éves korig óvodaként is funkcionálunk az új törvény szerint.

Prücsök Otthon: 1097 Budapest Vaskapu utca 10-14/C fszt. 6.
Prücsök Otthon II.: 1097 Budapest Vaskapu utca 10-14/A fszt. 3.
+36 306896849
www.prucsokotthon.hu

Prücsök családi napköziPrücsök családi napköziPrücsök családi napközi

Célunk, hogy biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben foglalkozzunk a gyermekekkel, a családias együttlétet mintázva, ahol minden gyermek számíthat a gondozóra.
Személyre szóló, egyéni bánásmóddal szeretnénk segíteni a gyermekeket személyiségük és képességeik kibontakoztatásában.
A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk- ez utóbbit korszerű táplálással, napi négyszeri étkeztetéssel, higiéniára neveléssel és a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésével valósítjuk meg.

A mindennapos homokozás nagymértékben fejleszti az ilyen korú gyermekeket is ezért mindkét napközinkben ez a tevékenység is elérhető.

Családi bölcsődéinkben a szociális viselkedésformák elsajátítására is oda figyelünk. Rengeteg dolog tartozhat ide, pl. hogyan kérünk vagy köszönünk meg valamit, hogyan szólunk a másikhoz. Ide tartozik a szokások elsajátítása is, itt elsősorban a higiéniás szabályokra kell gondolni, pl. illemhely használata után kézmosás, stb. vagy az étkezési szokásokra, pl. az evőeszközök helyes használata, stb. Mindezekben a jó példa és a türelem az irányadó, megismerési folyamatok fejlődésének segítése. A nevelőnek segítenie kell a gyermekeket természetes tudásvágyuk kielégítésében. A “Mi ez?” korszakban és a “Miért?” korszakban türelmesen és megfelelő időt szakítva kell válaszolni a kérdésekre, hiszen kérdeznünk egész életünkben tudnunk kell, és nagyon fontos, hogy a gyermekeknek ne menjen el a kedvük a kérdezősködéstől. Tárgyi eszközeinket, játékkészletünket úgy válogattuk össze, hogy fejlesszék a gyermekek kreativitását és értelmi képességeit, hiszen a gyermekek szinte mindent a mozgáson és a tapasztaláson keresztül ismernek meg.

Családi bölcsődéink küldetése:

- a gyermekek biztonságos és szerető környezetben való nevelése valamint a szülők egyéni igényeinek kielégítése;

- nagyon fontosnak tartjuk a korai nyelvoktatást, játékos formában a korosztálynak megfelelően, dalokkal, mondókákkal sajátítják el a gyermekek;

- a gyermekek kiváló körülmények között játékosan tanulhatnak, a tanulás számukra élvezet és élmény lehessen.

Mindkét bölcsődében képzett személyzet foglalkozik a gyerekekkel, óvópedagógusok, kisgyermekgondozók, dajkák, valamint időről időre szociálpedagógus kolléganőnk is részt vesz a gyermekek fejlesztésében.

Losonczi Ildikó
Prücsök Otthon Családi Bölcsőde vezető

+36 306896849

www.prucsokotthon.hu

Prücsök családi napközi